KHAI TRUONG CỬA HÀNG TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI