KHAI TRUONG CỬA HÀNG 24 ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 1 HỒ CHÍ MINH